Uncategorized

32-es határvadász túraAugusztus 12. szombat: a Galonyán szállásfoglalóknak érkezés, szálláshelyek elfoglalása, vacsora este 7 órakor az Auguszta vadászkastélyban. (a maradék országból érkezõknek ajánljuk a Csengersima- Szatmárnémeti-Dés-Beszterce-Szászrégen-Galonya útvonalat, melyet Pünkösdkor kipróbáltunk. Kiváló minõségû utakon jól járható.)

Augusztus 13. vasárnap: Túra Istenszékére. Gyülekezés 9 órakor Galonyán a vadászkastély udvarán, ahol az idõjárás függvényében eldöntjük a túra útvonalát. Indulás 1/2 10 órakor. Túravezetõ a Marosszéki EKE.

Augusztus 14. hétfõ: Kul-túra Marosvécsen a Kemény várkastélyban és a kastélyparkban. Túravezetõ Pregitzer Fruzsina a Magyar Kultúra Lovagja, Jászai Mari- és Megyei Príma díjas színmûvésznõ és Bata Hajnalka népzenész, népdalénekes. Házigazda : Nagy Kemény Géza. Gyülekezõ fél 11-tõl, a "túra" 11 órakor indul. (A szállásfoglalókkal késõ délután átköltözünk Gyergyóremetére.)

Augusztus 15. kedd: Kereszthegy emléktúra. Gyülekezõ 3/4 9-tõl Gyergyóremetén a Turisztikai-Információs Központ elõtt a Cseres Tibor téren. Indulás 9 órakor, saját autóinkkal tesszük meg az utat Gyergyótölgyesig, ahonnan Nagy József történész vezetésével indul emléktúránk. (Visszaérkezés a késõ délutáni órákban.)

Augusztus 16. szerda: Gyülekezõ 3/4 9-tõl Gyergyóremetén a Turisztikai-Információs Központ elõtt a Cseres Tibor téren. Autós rásegítéssel rövid kirándulást teszünk a Kecskekõre, ahonnan remek kilátás nyílik a Kereszthegyre. Vezetõnk ezen a napon is Nagy József lesz.

Augusztus 17. csütörtök: Gyergyóból átköltözünk Gyimesbe, azonban, hogy ne maradjon ki nap túra nélkül, látogatást teszünk Csíkszentsimonban az Igazi Tiltott Csíki sört gyártó manufak-túrában, ahol 13 órakor indul a gyárlátogatás. Gyülekezõ 3/4 1-kor a gyár parkolójában, egyben mindenkit kérek, hogy mielõbb jelentkezzen, hogy a létszámot be tudjuk jelenteni. A legegyszerûbb programot választottuk, ami a gyár bemutatásával és korlátlan sörfogyasztással egy órás idõtartamú és ingyenes. Ezúton hívjuk fel figyelmeteket, hogy idõben foglaljatok Gyimesben szállást!

Augusztus 18. péntek: Túra Ugra-tetõre, ahol Berszán Lajos atya szentmisét mutat be a Keleti-Kárpátokban hõsi halált halt katonák emlékére. Gyülekezõ 1/2 9-tõl Gyimesfelsõlokon az Árpád-házi Szent Erzsébet Líceum Udvarán, indulás 9 órakor.Délután 4 órakor "hagyományt" teremtve a tavalyi év után ismételten megkoszorúzzuk Gyimesközéplokon (a templom mögötti temetõben) az I. világháborúban hõsi halált halt Kövendy Ferenc zászlós úr és bajtársainak sírját, tisztelegve a Nagy Háború áldozatainak emléke elõtt.

Augusztus 19. szombat: A 32-es határvadászok emlékútja. Gyülekezés és regisztráció 8 órától Hidegségben, a Fatányéros panziónál, indulás 9 órakor. Csíkszentdomokosról az elmúlt évekhez hasonlóan szervezünk buszos visszautazási lehetõséget Hidegségben hagyott autóinkhoz.

Augusztus 20. vasárnap: Erre a napra már nem szervezünk programot, de ajánljuk, hogy a környezõ települések Szent István napi rendezvényein vegyetek részt.(Talán egy kis pihenés sem árt hazautazás elõtt.)

Az egyes napok önálló programként is látogathatók! Túráinkra minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Fontos: Rendezvényeinken mindenki saját felelõsségre vesz részt! Kártérítés semmilyen címen nem igényelhetõ! Végül a megszokott jó tanácsok túráinkra: az idõjárásnak megfelelõ túra öltözet, bejáratott bakancs, esõkabát, egy napos túrára elegendõ folyadék és élelem.

Kohl András túraszervezõ, Kelet-magyarországi Speciális Mentõ Egyesület
kohlcenter@gmail.com tel:+36 309147819

Pünkösd a Gyimesekben 2017

,,…úgy ragyogott, mint felhõk közt a hajnalcsillag, mely elûzi a nyomasztó sötétséget.”
(Képes Krónika)

Gyimesbükki programok a Szent László-emlékévben
DÍCSÉRJÜK, MAGYAROK, SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYT!
Szent László tórnra lépésének 940., szentté avatásának 825., Kodály Zoltán zenetudós halálának 50., Domokos Pál Péter csángó néprajzkutató halálának 25., a gyimesi pünkösdi napok 10., és a csíksomlyói búcsújárás 450. évfordulója évében

2017. május 20. szombat 10 óra (idõpontok helyi idõ szerint)
IV. GYIMES-VÖLGYI MESEMONDÓ ÉS NÉPDALVERSENY,
A SZENT LÁSZLÓ GYIMESBEN C. MESEKÖNYV BEMUTATÁSA
a gyimesbükki Dani Gergely Általános Iskolában

2017. június 2. péntek

11:40 A Boldogasszony zarándokvonat érkezése, utasainak fogadása a gyimesbükki vasútállomáson. A zarándokvonat lelki vezetõi: Székely János püspök, Burbela Gergely verbita szerzetes, Felföldi László helynök-plébános és Tímár Asztrik ferences szerzetes.

13.00 Szentmise
Msgr. Székely János esztergom-budapesti segédpüspök és Msgr. Tamás József, a gyulafehérvári fõegyházmegye segédpüspöke 35 gyimesi fiatalnak szolgáltatják ki a bérmálás szentségét a gyimesbükki kontumáci kápolnánál a Boldogasszony zarándokvonat utasainak részvételével.

15.00 A csíksomlyói gyalogos zarándoklatra indulók a kontumáci kápolnától magukkal hozzák a nagyváradi székesegyház Szent László ereklyéjét a gyimesbükki plébániatemplomba, amit a kommunista idõben Dani Gergely plébános vezetésével építettek.

15.15 Pünkösdi szabadtéri program a Kontumáci kápolnánál: Szent Lászlót köszöntõ énekek, katonadalok, gyimesi népdalok, gyimesi néptánc.
Közremûködnek gyimesbükki népmûvészek Tankó Elõd kántor vezetésével

17.00 Búcsú a Szent László ereklyétõl a gyimesi plébániatemplomban.

17.35 órakor a Boldogasszony zarándokvonat visszaindulása

2017. június 3. szombat

05.00 A gyalogos zarándoklat folytatása a gyimesfelsõloki templomtól Csíksomlyóra

12.30 Szentmise a csíksomlyói nyeregben

18.00 óra Dícsérjük, magyarok, Szent László királyt!
Elõadás a gyimesi plébániatemplomban (a részleteket lásd alább!)
Kóka Rozália Szent László Gyimesben címû mesegyûjteményének bemutatása

2017. június 4. vasárnap

10.20 A Székely gyors és a II. Rákóczi Ferenc képmásával díszített Csíksomyló express érkezése ezerkétszáz zarándokkal a gyimesbükki pályaudvarra. A zarándokvonatok lelki vezetője Kóczán Árpád ny. tábori lelkész.

11.00 Dícsérjük, magyarok, Szent László királyt! (’50) a kontumáci kápolna szabadtéri színpadán
Szerkesztő: Kóka Rozália
K: a Gyimesbükki Hagyományőrző Együttes és népművészek (vez. Tankó Előd); az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör, és a Virággyöngy Moldvai Csángó Kisegyüttes (vez. Kóka Rozália); az Óbudai Népzenei Iskola hallgatói, tanárai (vez. Fábián Éva); a Gyimesi Férfikórus (vez. Antal Tibor)

12.00 Szentmise a kontumáci kápolnánál a gyimesbükki pünkösdi zarándoklat 10. és az első világháború 100. évfordulóján

13.00 A II. Rákóczi Ferenc képmásával díszített mozdony kigurul a 30-as számú, legkeletibb magyar vasúti őrházhoz.

14.45 A Székely gyors és a Csíksomyló express zarándokai elbúcsúznak Gyimesbükktől.

2017. június 5. hétfõ

08.00 A gyimesbükki gyalogos zarándokok hazaindulása Gyimesközéplokról Gyimesbükkbe

11.00 Hálaadó szentmise a visszaérkezett zarándokokkal a plébániatemplomban.

Széphavasi Szentlélek búcsú

13.00 Rózsafüzér a kápolnában, Mária-énekek a Gyimesi férfikórussal
14.00 Szentmisét tart Ft. Sebestyén Péter, marosvásárhelyi plébános az ötven fõs gyimesi férfikórus közreműködésével.
16.00 Kovács Nóri énekes koncertje (’90)

09.15 Indulás a csíkszépvízi templomtól a Pogány-havason át (9 km, 600 m szintkülönbség)
10.30 Indulás a Ciherek szádából (5 km, 450 m szintkülönbség)
10.45 Indulás Fügés-tetőről (4,8 km, 200 m szintkülönbség)

Kiadja a Gyimesbükki Római Katolikus Plébánia 2017 http://gyimesbukkiplebania.org/

A magyarosi rohamtámadás

Száz éve, 1917. március 8-án a magyar királyi miskolci 10. honvéd gyalogezred rohamszázadai és a 39. honvéd hadosztály több egysége az oroszoktól visszafoglalta Erdély keleti határán a stratégiai fontosságú Magyaros-hegycsoportot. A Budakeszi Kultúra Alapítvány hadisírgondozói a helyszínen jártak, és a csúcsra az évtizedek óta eltűnt emléktábla szövegével egy tölgyfakeresztet állítottak.
A Magyaros kúpjai a besztercebányai 16-os honvéd gyalogezred csobányosi temetõjéből nézve. A Budakeszi Kultúra Alapítvány csapata 2016 áprilisában találta meg a temetőt és a megmaradt síremléktöredék mellé új keresztet állítottak.

(fotó: Bánkuti Ákos)

Magyaros, Magyaros-tető, Magyaros-hegycsoport. Ugyanaz a hatalmas hegytömb más-más néven, Erdély keleti határán, az Úz- és a Csobányos-patakok völgyei között. Akármelyik közeli, vagy távolabbi hegycsúcsról nézzük a tájat, a Magyaros több kúpból álló csoportja akár 40-50 kilométerről is jól beazonosítható. Tudtuk, hogy nagy harcok voltak a Magyaroson az elsõ világháborúban, ezért nem csak a méretei miatt tekintettünk messziről is nagy tisztelettel rá. Tudtuk, hogy meredek hegyoldalain, rengeteg erdőin át, fel kell jutnunk rá, meg kell nézni a Névtelen kúpon, a Söverjesen az egykori harcok nyomait és egyszer onnan kell nézni a páratlan panorámát a Sólyomtár, a Keresztes, a Kis- és Nagy Borda, a Káronta felé. A Gyimesi-szorosban végzett hadisír kutatásaink során már gépesítettük baráti egységünket minden terepre alkalmas járművekkel (all terrain vehicle=atv), azaz quadokkal, de a Magyarosba majdnem beletört a bicskánk, legalább hét próbálkozásból csak kétszer jutottunk fel rá, a többi esetben a hó vagy kidőlt fák, járhatatlan út vagy műszaki hiba miatt, közel a célhoz, de vissza kellett fordulnunk. A növekvő kihívással egyenes arányban nőtt a tiszteletünk a hegy és a hegyet immár száz éve, az akkor új harcmodorral a rohamtámadással visszafoglaló 10-es honvédek iránt. De milyen események vezettek a magyarosi rohamhoz és mi is történ ott 1917 márciusában?

Isonzó expressz 2017

Dr. Kövér László magyar és Milan Brglez szlovén házelnökök fővédnökségével indul ötnapos útjára az Isonzó expressz július 16-án Budapestről, s a caporettói áttörés 100. évfordulójáról, az I. világháború tizenkét isonzói csatájának sorát záró hadművelet eseményeiről emlékezik meg - hangzott el a Nyugati pályaudvar királyi várójában ma délelőtt tartott sajtótájékoztatón.
A sajtótájékoztatón felszólalt Kelemen András, az Országgyűlés hivatalának elnöki főtanácsadója, dr. Holló József, ny. altábornagy, a kegyeleti diplomáciáért felelős miniszteri biztos, Ksenija Skrilec, a Szlovénia magyarországi nagykövete, Schvéd Norbert, a MÁV Nosztalgia Kft. ügyvezetője és Csík János, az Isonzó expressz idei útján a vonaton utazó Csík-zenekar vezetője.
Az eseményen részt vett a különvonat ötletgazdája, T. Hámori Ferenc, az Indóház Közlekedési Lap- és Könyvkiadó ügyvezetője, Pintér Tamás, a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke, Bánkuti Ákos, a Budakeszi Kultúra Alapítvány kurátora, Jásdi Balázs hagyományőrző főhadnagy, a Honvédelmi Minisztérium munkatársa, a Magyar Tartalékos Szövetség Hagyományőrző Tagozatának vezetője.
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az utazás első napján a két házelnök a magyar-szlovén határon, Jesenice állomáson találkozik, és együtt utaznak az Isonzó Expresszel az egykori tolmeini osztrák-magyar hídfő egyik legfontosabb utánpótlási vasútállomására, a festői Most Na Sociba. A központi megemlékezésre, a modrejcei katonatemetőben kerül sor, ahol mintegy 1600, a tolmeini hídfőnél elesett osztrák-magyar katona nyugszik. Az eseményen közös szlovén-magyar katonai ünnepséggel, és koszorúzással tisztelegnek a hősök emlékének.
Az Isonzó Expressz 2015-ben a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és a Háborús Kegyeleti Főosztály, az Indóház Közlekedési Lap- és Könyvkiadó, a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány, a Budakeszi Kultúra Alapítvány és a MÁV Nosztalgia Kft. közös összefogásának köszönhetően jött létre. A történelmi emlékvonattal az a nemes szándék vezérelte a szervezőket, hogy az egykori világháborús történelmi helyszínek elsősorban magyar vonatkozású emlékhelyeit történészek kalauzolásával felkeressék, és kegyelettel emlékezzenek meg az ott harcolt katonákról.
A különvonat 2017. július 16-20. között ötnapos körutazása során bejárja a Nagy Háború egykori olasz és szlovén hadműveleti területeit, hogy megemlékezzen az első világháború egyik legvéresebb frontján elesett több százezer magyar katonáról.
A zarándoklat jellegő programsorozat szlovén és olasz területeket és településeket érint - Doberdó-fennsík, San Martino del Carso, Monte San Michele, Gorizia (az egykori Görz) és Nova Gorica városa, Kobarid (Caporetto), Tolmin (Tolmein) környéke, a szlovéniai Isonzó szlovén nevén Soőa völgye.
Az Isonzó Expresszt idén harmadik alkalommal is a MÁV Zrt. leányvállalata, a MÁV Nosztalgia Kft. közlekedteti, és gondoskodik a történelmi-turisztikai programok színvonalas lebonyolításáról.
A vonat a Semmering-hágón, a világ első magashegyi vasútvonalán keresztül közlekedik, Ausztrián át Szlovéniába. A vonat fedélzetén színvonalas szolgáltatásokat biztosítanak az utazóknak: első világháborút kutató történészek előadásai hangzanak el, mely kiegészül az eredeti helyszíneken átadott történelmi ismeretekkel, valamint fotókiállítás és a hagyományőrzők katonai bemutatói tekinthetők meg. Az emlékvonat közösségi kocsijában Csík János népzenész, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetettje és barátainak műsora várja az utazókat. A zenekari formáció kifejezetten az Isonzó Expressz kedvéért áll össze, hogy szívet, lelket melengető zenei élményt nyújtsanak a világháborús katonadalok és népdalok felelevenítésével. Az Isonzó Expresszre Standard és Pullman Club osztályon válthatnak jegyet. A szerelvény retro élményvonati kocsikkal és klimatizált nosztalgia étkezőkocsikkal közlekedik. A közös magyar-szlovén kiadásban, magyar nyelven megjelenő - Az Alpoktól az Adriáig, az Isonzó front -; útikönyve, valamint színvonalas fedélzeti kiadvány is segíti az emlékutazáson résztvevők tájékoztatását.

A XX. század Dugovics Tituszai – élnek-e köztünk ma is hősök?

A XX. század Dugovics Tituszai - élnek-e köztünk ma is hősök? Élnek.
Sőt, mivel mindenki különleges valamiben, mindenkiből lehet hős.
Az orvosok például naponta mentik az életeket. Védik az élet katonáinak életét. Nehéz munka, vagy inkább hősies.A kémikusok pedig - anya azt mondta – versenyt futnak a bacilusokkal és vírusokkal a gyógyszer-kutatásban.A tanárok is lehetnek hősök. Olyan kevés fizetés mellett rengeteget dolgozni nem egy nagy élmény. Ráadásul a diákok legtöbbször utálják őket. Szóval, aki ezek tudatában mégis elmegy tanárnak, az vagy megszállottan szeret tanítani, vagy nagyon szereti a gyerekeket. Aki pedig szeret tanítani, vagy szereti a gyerekeket, netán mindkettőt egyszerre, azt méltán mondhatjuk hősnek. Azok a nők is hősök, akik nem öletik meg gyereküket a pocakban, vagy szülés után. Még inkább, ha netán fel is nevelik gyermeküket. A gyermekeikből újabb hősök, az élet katonái lehetnek. Sajnos a mai világban nagyon gyakori az abortusz és egyéb gyilkosság, pedig annak a gyereknek ugyanannyi joga van élni, mint az anyjának. És ő nem tudja feltenni a kérdést, hogy mi bajotok velem? Amire sok ember az ismert ismert gúnyolódást felelné: az, hogy élsz. Mert a gyermek már a pocakban is él és gondolkodik, csak még nem jön a világra.
A gyilkos anyukáknak szívesen megmondanám, hogy vele is megtehették volna azt, amit a gyermekével ő tett.
A nagycsaládos anyukák is hősök. Nehéz megfőzni azt a temérdek ennivalót. Aztán ott van még a sok mosogatni, teregetni, mosni, vasalni, varrnivaló és még sorolhatnám a sok tennivalójukat. Hős a pizzafutár is, aki fagyban és kánikulában egyaránt biciklizik a lejtőn fel-le, ráadásul általában esőben találják ki, hogy nekik pizza kell, és hogy véletlenül se essen baja az esernyőnek ettől a nagy esőtől, még véletlenül sem képesek a boltig elmenni érte. Persze arra nem gondolnak, hogy a futár még esernyőt sem tehet a feje fölé biciklizés közben és meg is fázhat. A szállító dacol az esővel, hóval, széllel, faggyal, kánikulával és megvív az időjárás viszontagságaival. A kukás is hős, mert egész nap a nehéz kukákat emelgeti, csak azért, hogy nekünk ne kelljen. Nem egy irigyelni való foglalkozás, de mi lenne nélkülük?Aztán ott van a cicababa, aki szórólapokat osztogat az autósoknak, miközben szépeket mosolyog. Ő teljes életveszélynek van kitéve az utcán, és mégis szaladgál a kocsik között a tűző napon halált megvető bátorsággal.Az én családom is hős. Anya egész kis hadsereget szült, ugyanis négyen vagyunk testvérek. Apukánk tisztességesen dolgozik, nem lop, csal, hazudik. A húgom és én nap mint nap megküzdünk az angol szavakkal, ami nem könnyű, mert páncélban vannak (ugyanis nehéz eltalálni a jelentésüket), és a temérdek leckeáradattal. Mivel az áradatot megállítani nem tudjuk, hát küzdünk vele, és legtöbbször nyerünk. A legtöbb gyerek is hős. Megszületése után hat, jobb esetben hét évig lépeget az élet ösvényein, szabadon, nem sokat sejtve a kavargó hétköznapokról. Aztán ha elsős lesz, meg kell állnia. Egész évben tanulnia kell, majd ha sikeres lett és beírják a bizonyítványába, hogy „második osztályba léphet”, csak akkor léphet újra egyet. Nyáron szabadon futkározhat az ösvényen, azt nem figyelik a tanárok. Azután szeptemberben újra le kell cövekelnie az életösvényen és egy helyben állnia a következő bizonyítvány megszerzéséig. Unalmas játék! Így megy ez sokáig, hogy néha már azt hiszi az ember, hogy véget se fog érni. De eljön a „tizenkettedik osztályba léphet”, és belép az ember a mocsárba, ahonnan rengeteg felé mehet. Van ilyen szakirány, meg olyan. Érettségivel a kezében ki kell jutnia ebből az ingoványból és nem feltétlen hátrány, ha közben nem veszti el az érettségi papírjait, mert akkor érte jönnek helikopterrel, megbilincselik, és mivel nincs mocsárjogosítványa, ledobják a mocsár közepébe és kezdheti elölről a kievickélést (bukás). A mocsárral azonban korántsem oldódik meg minden, sőt, egy hegyet kell megmászni (nyelvvizsga), ami nélkül nem minden szakmát lehet elkezdeni. Ha ez is megvan, akkor megkapja a „továbbtanulhat” bizonyítványt. Egyetem után munka a jutalom, de élete végéig göröngyös lesz a lába alatt a talaj minden földi lépegetőnek és rendszeresen elbukónak, aki mégis újra és újra hősiesen lábra áll. Szóval, aki ezt tisztességesen végigkínlódja, az hős a XXI. században is, de aki nem, az is lehet! Mert Dugovics Titusz leérettségizett? Hudák Zsófia, 13 éves
A zsűri véleménye: Hudák Zsófia bátor és igaz megállapítással kezdi dolgozatát. A tőmondatos válasz felébreszti a figyelmet és az érdeklődést. A hétköznapi élet színterén keresi a hősöket, akiket a maga által felállított mércének megfelelően meg is talál. A mindennapok nagy kérdései is megjelennek az elemzésben, a tanár, a szülő, főként az édesanyák életfeladataiban. Róluk még gondolkodhatunk úgy, mint hősökről. A kukás, a pizzafutár, stb. említése azonban már problémás. Veszélyes tendencia, amikor Zsófia a munkáért, a fizetésért járó teljesítményt a hőstettek szintjére emeli. Ebből kitűnik, hogy nincs belső képe a hősökről, vagy mint ahogyan kortársainak többsége, nem érzi a hősiesség lényegét, vagy nem tiszteli azt. Értékítéleteiben természetes a serdülő forrongás, lázadás, de nem veszélytelen az értékek zűrzavara. Fogalmazásának stílusa azonban jó, íráskészsége ígéretes, helyesírása szinte hibátlan. Dolgozata összességében inkább napjainkról készített látlelet egy serdülő szemszögéből, mintsem tisztelgés a hősök előtt, akik - ahogyan Zsófi is fogalmaz - olyan emberek, mint mi, de az élet, a történelem kihívására képesek és bátrak voltak életáldozattal felelni. Senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Zsófinak meg kell hallgatnia részletes kritikát, de méltó a dicséretre, mert sok diákkal ellentétben - akik talán "bensőségesebb" viszonyt alakítottak ki a "hős" fogalmával - időt és sok energiát áldozott a pályázaton való részvételre.

Az elmúlt nyolc év legszínesebb prgoramjával várta Gyimesbükk a zarándokokat

2015-05-27

Gyimesbükk az elmúlt 8 év legszínesebb programjával várta a zarándokokat. Az ünnepi misét a Budakeszi Kultúra Alapítvány felügyelõ bizottsági elnökének lelki üdvéért ajánlották, aki két nappal korábban halálos balesetet szenvedett.

Tapintható-láthatatlan

A Tapintható-láthatatlan program keretében május 21-én, csütörtökön délután avatták fel a csíksomlyói kegyhely bronzba öntött makettjét Csíkszeredában, a kegytemplom melletti téren. A Tapintható-láthatatlan programot a Rotary Club Budapest-Budavár indította1999-ben olyan dombormûvek létrehozásával, amelyekkel jelentõs mûemléki tereket, épületeket, épület-együtteseket, településrészeket mutatnak be kicsinyített és vakok, gyengén látók számára tapintható formában. A köztéri alkotások mellé Braille-feliratozást is készítenek. "Legyen szép a látóknak és hasznos a vakoknak!" elve már számos köztéren idegenforgalmi látványosság, így Budapest I. kerületében a Szentháromság téren a Mátyás templom és környékét mutatják be, de született már dombormû a Magyar Földtani Intézet homlokzatáról, az egri, a szentendrei és a gyõri történelmi belvárosról, de az aquincumi múzeumról is. A csíksomlyói kegyhely a sorban éppen a huszadik.

A csíksomlyói ferences kolostor által is támogatott alkotás a kegytemplom melletti parkolóban az Erdélyi Utakon egyesület szervezésében készült el, melyet a Budakeszi Kultúra Alapítvány is pénzadománnyal támogatott. (Fotó: Bánkuti Ákos)

A csángó keresztaljakkal indulnak az útra

Május 22-én, a pünkösd elõtti pénteken délben megérkezett Gyimesbükkre a Nagyboldogasszony zarándokvonat. Évek óta azzal a céllal utaznak ide a vonat utasai, hogy együtt induljanak el Gyimesbükkrõl a gyimesi keresztaljakkal a csíksomlyói búcsúba. A Dani Gergely Magyar Tannyelvû Általános Iskola tanulóinak az elsõ és a második világháborúban elhunytakért mondott imájátkövetõen Tamás József, a gyulafehérvári egyházmegye segédpüspöke tartott szentmisét az ezeréves határon, a kontumáci (egykori vesztegzári) kápolnánál. A Gyimesfelsõloki Szent Erzsébet Gimnázium diákjai gyimesi népdalokat adtak elõ tanáruk, Antal Tibor betanításában. (MTI Fotó: Máthé Zoltán)

Hûség a hithez, a nemzethez és az anyanyelvhez

Százezrek gyûltek össze 23-án, szombaton délelõtt a csíksomlyói hegynyeregben. A pünkösdi szentmisét Jakubinyi György gyulafehérvári érsek mutatta be, akinek a lengyelországi Czestochowa pálos szerzetesei készítettek kimondottan erre az alkalomra egy miseruhát, mellén a csíksomlyói szûzanya, hátoldalán pedig a czestochowai Fekete Madonna képével. A szentmise elõtt a Fülöp-szigetekrõl és Kongóból érkezett zarándokokat is bejelentettek. A misén részt vett Áder János Magyarország köztársasági elnöke és felesége, Herczegh Anita is. Az idei búcsú jelmondata, az "Oltalmad alá futunk" a jubileumi Mária-évhez kapcsolódik, amelyet a csíksomlyói Mária kegyszobor készítésének 500. évfordulója alkalmából hirdettek. Az idei búcsú zarándokai a teljes búcsúval járó, vagyis a "tisztítótûztõl" megszabadító pápai áldásban is részesültek ebbõl az alkalomból.

"Legyünk hûek õseink szent hitéhez és erényeihez, vagyis katolikus keresztény szent hitünkhöz, legyünk hûek nemzetünkhöz és szülõföldünkhöz, és legyünk hûek anyanyelvünkhöz, anyanyelvi kultúránkhoz" - hangoztatta az erdélyi fõegyházmegye vezetõje a Kis- és Nagysomlyó hegy közötti nyeregben tartott szabadtéri szentmisén. Jakubinyi György a hithez való hûség magyarázatában azt a 448 évvel ezelõtt vívott Tolvajos-tetõi csatát említette, amelyben a székelyek római katolikus hitük védelmében vívtak meg a protestáns hittérítõkkel szemben. Csíksomlyón az elsõ búcsújárást a legenda szerint 1567-ben tartották, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel akarta a katolikus székelyeket az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. Csík, Gyergyó és Kászon népe pünkösd szombatján Csíksomlyón gyülekezett, Szûz Mária segítségét kérte, majd legyõzte a fejedelem seregét a Hargita Tolvajos-hágójában. Az érsek elmondta: vannak, akik kétségbe vonják, hogy egyáltalán volt-e ilyen csata, de kellett valaminek történnie, mert különben a katolikus székelyek nem tettek volna olyan fogadalmat, hogy pünkösd szombatján minden évben összegyûlnek a csíksomlyói hegynyeregben. Az érsek szerint ugyanis az egyházi ünnep elõtti nap az egyik legalkalmatlanabb a zarándoklatra. (MTI Fotó: Koszticsák Szilárd)

Tragikus baleset a Tolvajos-tetõn

Az "egyházi ünnep elõtti, a zarándoklatra legalkalmatlanabb nap" délutánján a Budakeszi Kultúra Alapítvány felügyelõ bizottságának elnöke, Lóczi Gyula - útban a másnapi csíksomlyói búcsúba, erdélyi barátaihoz és a pünkösdvasárnapi gyimesbükki zarándoklatra - a Tolvajos-tetõn motorjával egy furgonnak ütközött, s olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítás közben életét vesztette. Az 52 éves pénzügyi szakember négy gyermeket hagyott maga után. Utolsó útjára május 30-án 12 órakor kísérik a budaörsi új köztemetõben.

A szervezõk a csíksomlyói szentmise elõtt tájékoztatták az egybegyûlt híveket a tragédiáról, s a pünkösdvasárnapi gyimesbükki ünnepi szentmisét a Budakeszi Kultúra Alapítvány tevékenységét önkéntesen segítõ munkatárs lelki üdvéért ajánlották fel.

Gyimesbükkön II. Rákóczi Ferenc fejedelem halálának 280. évfordulójára emlékeztek

Idén áprilisban volt 280 éve, hogy a törökországi Rodostóban elhunyt II. Rákóczi Ferenc, az utolsó megválasztott erdélyi fejedelem. A Dani Gergely Általános Iskola diákjai emlékmûsort mutattak be Rákóczi életérõl, a fejedelem imáit pedig a szentmise alatt többször felolvasták. Az igen gazdag kulturális programban Dajka Mihály, csíkszentmihályi tárogató mûvész, a tavalyi Fölszállott a páva kósteleki közönségdíjasa, Vaszi Levente tanár is szerepelt tanítványaival: a csángó vidék balladáiból és táncaiból mutattak be.

A szekelyhon.ro beszámolója szerint ezt követõen idõutazásra hívott a bukovinai származású, vajdasági születésû, magyar Örökség-díjas Kóka Rozália, a Népmûvészet Mestere, az alig egy éve alakult kis moldvai csángó együttesével, a Virággyönggyel több száz éves, a moldvai magyarok ajkán fennmaradt archaikus énekekbõl és a mondákból összeállított, hatalmas tapsot kiváltó Légy áldott szent István király! címû elõadásával örvendeztette meg a közönséget. Érdemes megjegyezni a többségében pusztinai származású énekesek neveit: Bálint Izabella, Kiss-Tampu Tatjána, Kovács Krisztián, Tamás Júlia Roxána, Mokány Róza és Pusztinai Annamária. A Salamon József gyimesbükki plébános által összeállított gyimesi pünkösdi szertartásoknak minden évben fontos mozzanata a hõsökre való emlékezés, idén is koszorút helyeztek el, imát mondtak a környékbeli hegyekben elesett elsõ és második világháborús hõsök emlékére.

Kontumácon az idei ünnepi pünkösdi szentmise fõcelebránsa és szónoka a gyimesközéploki születésû, jelenleg a Fehér megyei Marosújváron plébános Bilibók Géza volt, aki a szentmise elõtt megemlékezett a pünkösd elõtt a Tolvajos-tetõn tragikusan végzõ balesetben elhunyt motoros zarándokról, Lóczi Gyuláról. Prédikációjában többek között rámutatott arra, hogy „ … itt, a határvidéken jobban érezzük a határtalan nemzeti testvériséget, (…) ragaszkodjunk Mária országához, szülõföldünkhöz”. A szónok óvva intett, szûrjük meg a nyugati világból érkezõ hullámokat, vigyázzunk, „hogy zarándok batyunkat ne cseréljük fel turista csomagra!". A Gyulafehérvári Egyházmegyében meghirdetett Szórvány évében az õsök és a hõsök szavak példájával nyomatékolta, hogy a magyar nyelvben egy betû sem fölösleges. Mise után a zetelaki kórus énekelt el szép magyar nótákat, katonadalokat, a Tatros és a 12/A országút fölötti vasúti hídra pedig megérkezett a Csíksomlyó Expresszt vontató, II. Rákóczi Ferenc fejedelem arcképével és az „Istennel a hazáért és a szabadságért” jelmondatával feldíszített mozdony. - tudósít az eseményrõl a szekelyhon.ro.

fotók: Bánkuti Ákos, Steinglauber Tamás

***

Himnusz-kultuszhely Csíkszeredában

Pünkösd vasárnapján Csíkszeredában a Szent Ágoston templom szentélyében Tamás József segédpüspök ünnepi szentmise keretében avatta fel a budakeszi V. Majzik Mária két kerámia dombormûvét. A két, egyenként négy méter magas alkotás közül az egyik a Hymnust, a másik az Angyali Üdvözletet ábrázolja. Az ellenszolgáltatás nélkül készített mûvek egy Himnusz-kultuszhely kialakítását szolgálják. A kezdeményezés fõvédnöke Jókai Anna Kossuth-nagydíjas író, a Nemzet Mûvésze.

Pünkösdi programok Csíksomlyón és Gyimesbükkön

2015. május 21. csütörtök 15 óra


Tapintható-láthatatlan


A csíksomlyói kegyhely bronzba öntött másolatának felavatása a zarándokhely 500. évfordulóján a kegytemplom melletti parkolóban

A Tapintható-láthatatlan-program kezdeményezője a magyarországi Rotary Club Budapest-Budavári klubja. Erdélyi partnerük az Erdélyi Utakon Egyesület. A program lényege, hogy vakok és gyengén látók számára is megismerhetővé tegyenek olyan látványosságokat, mint a szentendrei skanzen., a budavári Mátyás-templom és a Halászbástya, vagy az egri belváros.

Bõvebben: http://mihir.ro/nagy-segitseg-a-vakoknak-bronzbol-ontik-ki-a-csiksomlyoi-kegyhelyet

2015. május 23. szombat 11.30
MAGYAROK MISÉJE
Közös mise Csíksomlyóval Pilisszántón
a csíksomlyói Salvator-hegyen az időeltolódás miatt ottani idő szerint 12.30-kor kezdődő misével egy időben.

A helyszín három zarándok útvonal metszéspontjában, Czestohowa-Medjugorje, Máriazell-Csíksomlyó és Esztergom-Máriagyûd vérkeringésében áll. Árpád házi uralkodóink, Pálosaink történelmi hagyatéka a Pilisben, - a keresztény magyar sors. Ezer éves történelmünk útján keresztjeink drámája áll sorfalat. Sorsunk ma is keresztény és magyar! Most is – mint annyiszor a történelem zivataraiban – Csíksomlyón a Segítõ Máriához, Pilisben a Boldogasszonyhoz fohászkodunk. Ma is a nemzetet összetartó erõ, a bennünket áttüzesítõ Szentlélek és a pünkösdszombati közös szentmise. Ebben az órában nem csak Erdély népét, de a világ összes magyarját át szeretnénk ölelni azzal is, hogy ki hangosítjuk a Csíksomlyói Salvator-hegy Hármashalom oltárától érkezõ Pilisszántói zarándokokat köszöntõ üdvözletet. Válaszul Szvorák Kati éneke köszönetet mond Erdély hûségéért, kitartó hitéért majd mindkét helyen elkezdõdik a legszentebb áldozat bemutatása.

Pilisszántón ezen az egy napon a kápolnában helyezzük el a Keresztes Követ. A pilisszántói Csillagösvény tetején álló Boldogasszony kápolna elõtt Mons. Dr. Darvas -Kozma József, pápai káplán, csíkszeredai Szentkereszt Fõplébánia templom esperes-plébános mutatja be a szentmisét. A Csíksomlyóról érkezõ pap szolgálata jelzésértékû. Magával hozza Erdély népének igaz szeretetét, az összetartozás örömhírét és 2004. december 5-ért a megbocsátást. Hargita és a Pilis kezet nyújt egymásnak.

Fogadjuk el egymás segítõ jobbját, jelezve így is, hogy egy a sorsunk, egy a hazánk!

Pilisszántóért Egyesület
Szõnyi József (0630-2685933)

A 2015. évi pünkösdi ünnepi program Gyimesbükkön
2015. május 22. péntek

9:00 Görög katolikus szentmise a Gyimesi-szorosban álló kontumáci kápolnában.
12:11 Boldogasszony Zarándokvonat érkezése a Gyimesbükki vasútállomásra
12:11 A zarándokok fogadása a gyimesi vasútállomáson az érkezõket köszönti Salamon József atya.
12:30 l Zarándokok levonulása az ezeréves határhoz (õrház, Rákóczi vár), Kontumácra.

Kontumáci programok

A Gyimesi-szorosban 2009-ben megújult kontumáci kápolnánál és az ugyanakkor épült színpadon, a 2010-ben avatott katonai hõsi emlékhelynél és a romok feletti gerincen 2013-ban elkészült, Hitünk, Nemzetünk Kapujánál, pénteken alábbi programok lesznek

13:00 Gyóntatás, elõkészület a szentmisére a kontumáci kápolnánál.

13:30 Ima az elsõ és második világháborúban elhunytakért. Ima Hitünk és Nemzetünk Kapujánál és a Hõsi Emlékhelynél a gyimesbükki Dani Gergely iskola diákjainak részvételével.

13:45 Budai Ilona népdalénekes mûsora

14:00 Szabadtéri szentmise a kápolna mellett. Celebrálja Tamás József segédpüspök, szentbeszédet tart Tímár Asztrik ferences szerzetes.

15:10 A keresztalja megáldása, Indulás a csíksomlyói zarándokútra a kontumáci kápolnától, a Mária út kezdetét jelzõ kereszttõl (a gyimesbükki plébánia templomig)

15:15 A gyimesfelsõloki Szt.Erzsébet gimánázium diákjai gyimesi népdalokat énekelnek Antal Tibor énekes és tanár közremûködésével.

Gyimesbükki programok

16:00 A gyülekezõk megáldása, a harangok kísérõ hangja mellett indulás a csíksomlyói zarándokútra a Dani Gergely esperes plébános által a kommunizmus idején épített gyimesi templomtól, Gyimesfelsõlokig. A gyimesbükkiek zarándoklatát vezeti Hanulják Tamás segédlelkész.
Útközben: a Gyimes-völgy keresztaljainak csatlakozása

2015. május 23. szombat

4:00 Felsõlokról továbbindulnak a gyalogos zarándokok a 12:30-kor kezdõdõ csíksomlyói szentmisére
12:30 Szentmise Csíksomlyón
14:30 Másnapi gyimesbükki program hirdetése a mise végén
18:00 Vigília szentmise a gyimesbükki Dani Gergely templomban
19:00 A Keresztút gyertyás-fáklyás bejárása

2015. május 24. Pünkösdvasárnap

11:00 Székely Gyors/Csíksomlyó Expressz közös szerelvénye érkezik a Rákóczi mozdonnyal. Az érkezõ zarándokok fogadása a gyimesi vasútállomáson.

Kontumáci programok

9:00 Szentségimádás, csendes ima a szentlélek kiáradására.Dajka Mihály tárogató mûvész a Hit kapujától negyedóránként zenél.

10:56 A zarándokokat, vendégeket Antal Kinga és Kánya Tamás moderátori köszöntése, a program ismertetése \r\n

11:00 II. Rákóczi Ferenc élete - A Dani Gergely általános iskola végzõs diákjainak mûsora
Közremûködik: Dajka Mihály tárogató mûvész; Antal Emese, Bíboros Péterné, Görbe Mária, Kánya Tamás, Rácz Bíborka, Virág Thekla Mária ének; Antal Zsolt, Antal Emõke, Bálint Beatrice, Deák Izabella, Ivacsony Gabriella, Simon Anett ima és szöveg Kallós Zoltán gyûjtésébõl, gyimesbükki régi énekek, betanította Simon Sárig Réka

12:00 Közben déli harangszó, ének: Mennynek királyné asszonya

12:15 Tímár Anna balladája - énekli Vrancsán Anita, kosteleki diák
A kosteleki tánccsoport táncai, felkészítõ tanár Vaszi Levente
Fehér László balladája - énekli Vaszi Levente tanító,a Fölszállott a páva közönségdíjasa

12:25 Légy áldott Szent István király!
Kóka Rozáli elõadómûvész, a Népmûvészet Mestere és a moldvai Virággyöngy csángó kisegyüttes mûsora. Az együttes tagjai: Bálint Izabella, Pusztinai Annamária, Tamás Júlia Roxána, dr. Kiss Tampu Tatjána
A mûsorban elhangzanak:
Szent István király legendája - Részletek Hartvik püspük legendaszerkesztvényébõl
A magyar korona - Szent István legendája - Szalay László nyomán
A magyar szent korona - Vass Albert feldolgozásában
Népénekek Szent Istvánról

12:50 Emlékezés a hõsi emlékhelyen a két világháborúban elesettekre
Ima a hazáért nehéz idõben. Rákóczi Ferenc imája. Elõadja Deák Izabella
Katonadal – elõadja Antal Szende Mária
Közben koszorúzás az I. és II. világháborús hõsök emléktáblájánál

13:00 "Déli"(magyarországi idõ) és szentmise kezdési harangszó.

13:05 Köszöntés: 500 éves a csíksomlyói kegyszobor, 280 éve halt meg II. Rákóczi Ferenc Rodostóban.
13:10 Szabadtéri szentmise a kontumáci kápolna elõtti színpadról.
Fõcelebráns Bilibók Géza atya, marosújvári szórvány plébános.
14:25 A Rákóczi-mozdony érkezése a 30-as õrházhoz
15:20 A Rákóczi-mozdony visszaindulása a gyimesbükki állomásra

2015. május 25. hétfõ

8:00-11:00 A gyalogos zarándokok visszaérkezése Gyimesközéplokról a Hidegségbe és Gyimesbükkre.
11:00 Hálaadó ünnepi szentmise a visszaérkezett zarándokokkal a gyimesbükki nagytemplomban.\r\n

14:00 Szentmise a Szép-havas csúcsán álló Szent Lélek-kápolnánál
A Gyimesi-szorosból Csíkba tartó út egykor a hegyek gerincén a Szép-havas, Pogány-havas, érintésével haladt. Ezen út mentén a Szép-havas tetején álló egykori kápolna újjáépítése mintegy öt éve kezdõdött. Az összegyûlt adományokból rendezve lett a kápolna és környéke területének tulajdoni helyzete, feltárták a kápolna alapjait és megépült az új körkápolna. Az õsi hagyományok felelevenítéseként pünkösdhétfõnként a székelyek és csángók elbúcsúzásának helyén, annak emlékére, mint egy 20 éve újra szentmisét tartanak a csodálatos panorámájú helyen. Idén is három irányból lehet a kápolnát megközelíteni.

9:00-9:15 Gyülekezõ 1: Csíkszépvíz, templom, indulás: 9:15, táv: 9 km, szintkülönbség: 600 m, idõ: 4 óra

10:00-10:30 Gyülekezõ 2: Gyimesfelsõlok, 12A út, Ciherek-pataka száda. Indulás: 10:30, táv: 5 km, szint: 450 m, idõ: 2,5 óra

10:30-10:45 Gyülekezõ 3: Fügés-tetõ, a 12A út hágóján. Indulás: 10:45, táv: 3,5 km, szint: 200 m, idõ: 2 óra

13:00-tól Antal Imre és zenészei fogadják az érkezõket a szép-havasi káplnánál. Bekapcsolódás a komjáti (felsõloki) hívek imaórájába. Vass Nimród plébános atya és V. Molnár József, a Szép-havas Egyesület elnöke köszöntõje Moldvai csángók Szentlélek hívó éneke

14:00 Szentmise. A misét celebrálja Vass Nimród plébános és a környék papjai.
Szentbeszédet mond Csapai Árpád csíkszeredai egyetemi lelkész. A szentmise után Antal Imre és zenészei szórakoztatják a megjelenteket.

18:00 Közös vacsora a felsõloki Skigyimes panzióban, elõzetes jelentkezés alapján menü rendelhetõ 15 RON áron, vagy lehet a la carte étkezni. Jelentkezés a vacsora menüre Szabó Mihálynál (tel: +36-30-230-8560)

***

Május 24. pünkösdvasárnap 11 óra, Csíkszereda
V. Majzik Mária, budakeszi alkotó
Hymnus- és Angyali üdvözlet címû kerámiadombormûveinek leleplezése
a csíkszeredai Szent Ágoston templomban

A négy méteres alkotásokat Tamás József segédpüspök avatja fel a 11 órakor kezdõdõ ünnepi mise keretében. \r\n

A kezdeményezés fõvédnöke Jókai Anna Kossuth-nagydíjas író, a Nemzet Mûvésze